จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.
ไทย
|
EN
ติดต่อสายด่วน

066-125-3903 (ฝ่ายขาย)

จันทร์ – เสาร์ / 08.00-17.00 น.

1. เลือกกล่องขนาดเหมาะกับสินค้า

ก่อนจะเริ่มแพ็คสินค้าร้านค้าต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะ สมกับสินค้า หากเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัวหรือ สินค้าที่สามารถรับแรงกระแทกได้ แม่ค้าควรเลือกแพ็ค สินค้าด้วยซองพลาสติก แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เสี่ยงเสียหายได้ ง่าย แม่ค้าควรเลือกกล่องพัสดุให้มีขนาดเหมาะสมกับ สินค้า ซึ่งขนาดกล่องที่เหมาะสมนั้นไม่ควรจะใหญ่เกินไปจน สินค้าเคลื่อนไปมาในกล่องได้ และไม่ควรพอดีเกินไปจนไม่ เหลือพื้นที่พอจะผ่อนแรงกระแทกในระหว่างขนส่ง

2. ห่อสินค้าให้แน่นหนา

การแพ็คของให้ปลอดภัยไม่ใช่ว่าจับใส่กล่องปิดสก็อตเทป แล้วจบ แต่ควรเสริมความแข็งแรงให้สินค้าสามารถรับแรง กระแทกระหว่างขนส่งได้ด้วยการห่อบับเบิ้ลกันกระแทกบน ตัวสินค้าอีกชั้นก่อนทำการแพ็ค หากเป็นสินค้าประเภท เสื้อผ้าก็ควรใส่สินค้าในซองพลาสติกใสก่อนอีก 1ชั้น เพื่อ ป้องกันสินค้าเปียกหรือเปรอะเปื้อนจากการสัมผัสบรรจุ ภัณฑ์

3. ลดช่องว่างในกล่อง

หลังจากวางสินค้าลงในกล่องแล้ว ในกล่องยังมีพื้นที่ว่าง เหลือพอจะทำให้สินค้าเคลื่อนไปมาได้อยู่ ให้แม่ค้าอุดพื้นที่ วางด้วยเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ บับเบิ้ลกันกระแทก หรือ กระดาษฝอย เพื่อเสริมตัวรับแรงกระแทกและล็อกให้สินค้า อยู่กับที่ จะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายได้

4. แพ็คกล่องด้านนอกให้แน่น

แพ็คของด้านในแน่นหนาดีแล้ว กล่องด้านนอกก็ควรปิด ผนึกด้วยสก็อตทปให้ครบด้านบนและด้านล่าง จากนั้นผูก เชือกบนกล่องพัสดุทับอีก 1 ชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะแน่น หนาปลอดภัยและช่วยให้ขนส่งสามารถหยิบกล่องพัสดุของ เราได้ง่ายๆ นั้นเอง

5.ติดป้ายหรือเขียนว่า "ระวังแตก"

หากสินค้านั้น เป็นสินค้าที่เสียหายได้ง่าย ให้แม่ค้าติดป้าย หรือเขียนกำกับบนหน้ากล่องด้วยว่า “ระวังแตก” จะทำให้ ขนส่งเพิ่มความระมัตระวังเวลาส่งสินค้าของเรามากขึ้น เพราะเขาเองก็ไม่อยากเสียค่าเคลมสินค้าในกรณีที่เขาเผลอ ทำสินค้าของเราเสียหายด้วยเหมือนกัน
Scroll to Top